کابل افشان 10*3 نیک شهاب یزد

140500 تومان

  • تمام مس
  • متری
  • دارای 3 رشته سیم نمره 10
  • دارای روکش ضخیم
  • دارای استاندارد