دسته‌های برند، طبقه‌بندی عمومی محصولات یا خدمات هستند. ما در فروشگاه کوثر الکتریک محصولات (یا خدمات) مشابه و رقیب همگی در یک دسته برند قرار می گیرند. این به مشتریان کمک می کند تا بفهمند برند خاص به کدام دسته محصول یا خدمات تعلق دارد و چه محصولات  و خدماتی تحت نام برند فروخته می شود.

برندهای معروف و معتبر در فروشگاه کوثرالکتریک عبارتند از :

  • کامفورت
  • سیماران
  • صباترانس
  • افترشو
  • Khc
  • پارلا
  • شوبرت الکتریک