آی ویژن ivision (17)

الکتروپیک (40)

الیت (4)

پرشین نور (7)

سیماران (83)

صباترانس (4)

کامفورت (6)

نیک شهاب یزد (19)

دسته‌های برند، طبقه‌بندی عمومی محصولات یا خدمات هستند. ما در فروشگاه کوثر الکتریک محصولات (یا خدمات) مشابه و رقیب همگی در یک دسته برند قرار می گیرند. این به مشتریان کمک می کند تا بفهمند برند خاص به کدام دسته محصول یا خدمات تعلق دارد و چه محصولات  و خدماتی تحت نام برند فروخته می شود.

برندهای معروف و معتبر در فروشگاه کوثرالکتریک عبارتند از :

  • کامفورت
  • سیماران
  • صباترانس
  • افترشو
  • Khc
  • پارلا
  • شوبرت الکتریک

برند های لوازم روشنایی