وال واشر چیست؟

شستشوی دیوار یک تکنیک نورپردازی است که در آن نور عمودی و غیر مستقیم در سقف یا کف با فاصله بیشتری از دیوار قرار می گیرد. به این ترتیب، نور می تواند به طور مساوی و یکنواخت روی دیوار بیفتد. این یک اثر “شسته” از دیوار را فراهم می کند به طوری که سایه ها و نقص ها از دیوار ناپدید می شوند.

هدف از وال واشر در سیستم روشنایی سه نقطه چیست؟

این اثر یک “شستشو” صاف است که به طور سنتی برای پنهان کردن عیوب و از بین بردن سایه ها استفاده می شود، در حالی که بر سطح عمودی تأکید می کند و باعث می شود فضاهای کوچکتر از نظر ادراکی بزرگتر احساس شوند.